יורם רוזוב: אינדקס דימויי ספר אמן

CV

   קורות חייםPen and Ink on paper: Horror, loss and reality | רישומי עט על נייר: סיוט, אבדן ומציאותCharcoal drawings on paper: Passion and Terror | רישומי פחם על נייר : תשוקה וטרורOil paintings on canvas: Childhood Territories | ציורי שמן על בד: מחוזות ילדותOil paintings on canvas: Family | ציורי שמן על בד: משפחהOil paintings on canvas: Enigmas | ציורי שמן על בד: החידתיOil paintings on canvas and drawings on paper: Men in Shackles | ציורי שמן על בד ורישומים על נייר: שתיקת מהירות הקול \ אדם בכבליםOil on canvas: Still Lifes | טבע דומם: ציורי שמן על בדOil on canvas: "Still Lifes II"- Checkpoints, fortifications and War Machines | ציורי שמן על בד: "טבע דומם 2" -מכונות מלחמה, מעוזים ומחסומיםDrawings on paper: Llundudno -S.Africa | רישומי עיפרון על נייר: לשון יבשת אפריקה- לנדדנוOil on canvas: Landscapes- From darkness to big light |  ציורי שמן על בד: נופים- מחשכה לאור גדול